Dhahabu vuli Amali watani wa jua

Dhahabu vuli Dayo watani wa jua

Dhahabu vuli Makena watani wa jua

Dhahabu vuli Sila Ameena watani wa jua

Dhahabu vuli NobI watani wa jua

Dhahabu vuli Dalili watani wa jua